Description

جهت آشنایی با نحوه خرید بازی The Yakuza Remastered Collection از وب سایت فانزی، ویدئو زیر را مشاهده نمایید.

 

 

 

این بازی مجموعه ای از بازی های زیر می باشد:

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Additional Information

پلتفرم

PlayStation 4, PlayStation 5

نوع بازی

اَکانت قانونی ظرفیت ۱, اَکانت قانونی ظرفیت ۲, اَکانت قانونی ظرفیت ۳

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Yakuza Remastered Collection”